STADION PIŁKARSKI MOSIR

Rozbudowa stadionu wraz z zapleczem administracyjnym, socjalnym i technicznym. Zadaszenie trybun z powiększeniem ich do 15 tys. miejsc. Dostosowanie obiektu do standardów bezpieczeństwa i przepisów UEFA.

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH

Budynek Centrum Języków Obcych w ramach budowy Campusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt obejmuje budynek oraz zagospodarowanie terenu wraz z przebudową infrastruktury technicznej Campusu.

PRZEBUDOWA KAMIENICY PRZY UL. MARIACKIEJ 10

Przebudowa kamienicy z zachowaniem historycznych elewacji. Zmiana funkcji na obiekt kultury mieszczący salę sceniczną, salon muzyczny, galerię sztuki, kawiarnię z trafiką oraz zaplecze sceny ulicznej i szalety publiczne. Drugie miejsce w konkursie architektonicznym.

UNIWERSYTECKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESU

Siedziba Uniwersyteckiego Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu w ramach budowy Campusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Budynek obejmuje rozbudowę Wydziału Zarządzania i Administracji oraz inkubator przedsiębiorczości.

GALERIA HANDLOWA „STALOWA WOLA”

Galeria handlowa lokalnych rzemieślników i kupców ze Stalowej Woli, zlokalizowana w centrum miasta. Zespół składa się z budynku handlowego oraz biurowca. Pomiędzy budynkami znajduje się zadaszony pasaż. Galeria handlowa lokalnych rzemieślników i kupców ze Stalowej Woli, zlokalizowana w centrum miasta. Zespół składa się z budynku handlowego oraz biurowca. Pomiędzy budynkami znajduje się zadaszony pasaż. Galeria handlowa lokalnych rzemieślników i kupców …

MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ

Monumentalne założenie obiektów Muzeum II Wojny Światowej zlokalizowane w Gdańsku u wlotu Kanału Raduni do Motławy. Projekt obejmuje budynek wraz zagospodarowaniem przyległego terenu i ekspozycją plenerową. Konkurs architektoniczny.

CENTRUM KOMUNIKACJI MEDIALNEJ I NAUKOWEJ

Obiekt dydaktyczny stanowiący kontynuację urbanistyczną budynku Centrum Języków Obcych w ramach terenu „B” Campusu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego jaka Kochanowskiego w Kielcach. Projekt obejmuje zagospodarowanie wraz z przyległym placem uniwersyteckim, powiązaniem kompozycyjnym i komunikacyjnym z terenem „A” Campusu i wizją przyszłej rozbudowy uczelni.

MUZEUM RUCHU HARCERSKIEGO

Projekt Muzeum Ruchu Harcerskiego na terenie Fortu 52a „Łapianka” stanowiącego część dawnej Twierdzy Kraków. Założenie obejmuje część ekspozycyjną, edukacyjno-konferencyjną, administracyjno-naukową oraz aranżacje zewnętrzne związane z życiem harcerskim. Wyróżnienie w konkursie architektonicznym.