BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM WIELOPOZIOMOWYM

Inwestycja obejmuje dwa budynki stanowiące uzupełnienia kwartałów zabudowy śródmiejskiej u zbiegu ulic Jana Pawła II, Mikołowskiej i Dunikowskiego. Jeden z nich stanowi zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami w parterze. Drugi obiekt jest garażem wielopoziomowym z lokalami usługowymi w przyziemiu. Pierwsze miejsce w konkursie architektonicznym.

ZMIANA ARANŻACJI I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ BUDYNKÓW INIG

Projekt obejmuje zmianę wystroju i aranżacji pomieszczeń w budynkach INIG w Krakowie oraz w Warszawie. W budynku INIG w Krakowie w zakresie opracowania znalazły się wnętrza holu wejściowego, korytarzy i toalet ogólnodostępnych, sal szkoleniowych i konferencyjnych wraz z zapleczem oraz zespół gabinetu dyrekcji. Głównym założeniem dla projektu było odtworzenie historycznego układu przestrzennego wnętrz przy równoczesnym nadaniu im współczesnego wyrazu oraz …

ZWODZONA KŁADKA PIESZA

Przeprawa piesza pomiędzy Starym Miastem a wyspą Ołowianką w Gdańsku. Zwodzenie kładki następuję poprzez unikatowy system otwierania. Z racji na lokalizację, sposób kształtowania kładki podporządkowany jest zachowaniu walorów widokowych nabrzeży Motławy.

KŁADKA PIESZO-ROWEROWA POD WAWELEM

Kładka pieszo-rowerowa na Wiśle pomiędzy Bulwarem Czerwińskim i Poleskim u stóp Wawelu w Krakowie. Zagospodarowanie przyległych bulwarów. Pierwsza nagroda w konkursie architektonicznym realizowanym w kooperacji.

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH UJK

Budynek Centrum Języków Obcych (CJO) zrealizowany został przez naszą pracownie przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach w ramach zwycięskiej koncepcji Campusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. CJO stanowi część kwartału zabudowy, którego uzupełnieniem będzie Centrum Komunikacji Medialnej i Naukowej. Obiekt mieści międzywydziałowe Studium Języków Obcych, w skład którego wchodzą instytuty różnych języków, sale wykładowe, sale ćwiczeń, laboratoria językowe oraz biblioteka studium. …

CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESU

Budynek Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu (CPiB) to drugi z kolei po Centrum Języków Obcych, budynek realizowany przez nasze biuro w oparciu o autorską wizję rozbudowy Campusu przy ul. Świętokrzyskiej. Obiekt jest pierwszym etapem przebudowy Wydziału Administracji i Zarządzania. Jego kontynuacją będzie przebudowa budynku Instytutu Nauk Politycznych i połączenie go z holem wejściowym CPiB oraz z głównym budynkiem wydziału. CPiB obejmuje …

BIUROWIEC Z HALĄ MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNĄ

Siedziba firmy BELISO, producenta kosmetyków i przedstawiciela zagranicznych firm produkujących kosmetyki do pielęgnacji włosów, zlokalizowana przy ul. Wał Miedzeszyński. Projekt zdobył pierwszą nagrodę w konkursie architektonicznym.