STADION PIŁKARSKI MOSIR

Rozbudowa stadionu wraz z zapleczem administracyjnym, socjalnym i technicznym. Zadaszenie trybun z powiększeniem ich do 15 tys. miejsc. Dostosowanie obiektu do standardów bezpieczeństwa i przepisów UEFA.

CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH

Budynek Centrum Języków Obcych w ramach budowy Campusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt obejmuje budynek oraz zagospodarowanie terenu wraz z przebudową infrastruktury technicznej Campusu.

UNIWERSYTECKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESU

Siedziba Uniwersyteckiego Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu w ramach budowy Campusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Budynek obejmuje rozbudowę Wydziału Zarządzania i Administracji oraz inkubator przedsiębiorczości.

CENTRUM KOMUNIKACJI MEDIALNEJ I NAUKOWEJ

Obiekt dydaktyczny stanowiący kontynuację urbanistyczną budynku Centrum Języków Obcych w ramach terenu „B” Campusu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego jaka Kochanowskiego w Kielcach. Projekt obejmuje zagospodarowanie wraz z przyległym placem uniwersyteckim, powiązaniem kompozycyjnym i komunikacyjnym z terenem „A” Campusu i wizją przyszłej rozbudowy uczelni.

TECHNIKUM

Projekt budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych o profilu kształcenia zawodowego. Budynek technikum obejmuje zespół sal lekcyjnych, pracowni i laboratoriów dydaktycznych, salę multimedialną, stołówkę oraz pomieszczenia kadry i pracowników szkoły. Obiekt wpisuje się w układ przestrzenny istniejących zabudowań oświatowych, hali sportowej oraz terenów sportowych. Inwestycja podzielona na dwa etapy.

ROZBUDOWA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Rozbudowa campusu o kompleks obiektów naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

OBIEKTY GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

Priorytetem projektu jest optymalizacja rozwiązań pod kątem kształtowania budownictwa zielonego. Kompleks obejmuje szereg wydzielonych funkcjonalnie części powiązanych ze sobą zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Gimnazjum, szkolę ponadgimnazjalną wraz z laboratoriami mechaniki i technologii przemysłowych, bibliotekę, centrum energetyczne oraz zespół hal sportowo-widowiskowych zaprojektowano w standardzie budownictwa pasywnego o zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania/chłodzenia na poziomie 15 kWh (m2/rok). Zespół żywienia oraz pływalnia …