CENTRUM KULTURY

Koncepcja centrum kultury dla wzorcowego osiedla mieszkaniowego WUWA2 w Nowych Żernikach. Projekt obejmuje adaptacje zabytkowego schronu oraz budowę nowej kubatury. W otoczeniu centrum zaplanowano plac-forum oraz zielone tereny rekreacyjne i retencyjny zbiornik wodny. W budynku mieści się wielofunkcyjna sala widowiskowa, sale zajęć, pracownie tematyczne, pomieszczenie klubowe, kawiarnia, kuchnia i hol z przestrzenią ekspozycyjną. W projekcie przewidziano szereg rozwiązań proekologicznych. Zwarta …

PROMENADA I CENTRUM ADMINISTRACYJNE

Projekt dotyczy przebudowy przestrzeni publicznej w rejonie Domu Kultury. Obejmuje stworzenie promenady, placu miejskiego, budowę siedziby Urzędu Miasta i Rady Gminy Stalowa Wola oraz zespołu konferencyjno-hotelowego. Opracowanie zakłada stworzenie w istniejącej tkance urbanistycznej nowej, wielofunkcyjnej przestrzeni o charakterze ogólnomiejskim.

CAMPUS UJK

Projekt Campusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przewiduje rozbudowę trzech wydziałów kieleckiej uczelni oraz budowę biblioteki głównej i zespołu obiektów sportowych. Projekt zdobył pierwszą nagrodę w konkursie architektonicznym.

CENTRUM ADMINISTRACJI

Siedziba władz samorządowych Tarnowa i jednostek organizacyjnych urzędu. Układ zabudowy kwartału miejskiego wpisany w istniejącą tkankę. Projekt otaczających placów, ulic i parkingów. Trzecia nagroda w konkursie.