Koncepcja budynku bibliotek i przedszkola

Koncepcja budynku biblioteki miejskiej wraz z przedszkolem. Przestrzeń biblioteki o zmiennych układach funkcjonalnych