STAROSTWO POWIATOWE W BIAŁYMSTOKU

Projekt rozbudowy istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Wyróżnienie równorzędne.