URZĄD GMINY W ŁĘCZYCACH

Projekt nowego budynku Urzędu Gminy w Łęczycach. Wyróżnienie.