SALA GIMNASTYCZNA ZESPOŁU SZKÓŁ

Kompozycja urbanistyczna projektu polega na stworzeniu dziedzińca przed obiektami oświatowymi, wydzielonego z przestrzeni zabudowy mieszkaniowej. W skali architektonicznej różnorodna stylistycznie, chaotyczna zabudowa istniejąca sprowokowała do zastosowania abstrakcyjnej, nowoczesnej formy, podkreślającej funkcję obiektu. Forma minimalizuje też kubaturę hali i wysokość zabudowy przy zachowaniu zapisów planu miejscowego. Budynek mieści boisko sportowe 20×40 m, szatnie z łazienkami, zaplecza sanitarne, pomieszczenie nauczycieli, magazyny oraz nową kotłownię gazową na potrzeby całego kompleksu. Sala połączoną jest funkcjonalnie z budynkiem oswiatowym a niezależne wejście umożliwia korzystanie z obiektu także po zamknięciu szkoły. Drugie miejsce w konkursie architektonicznym.