NADLEŚNICTWO

Projektowany budynek jest siedzibą Nadleśnictwa Poddębice. Obejmuje części: administracyjną, straży leśnej, zarządzania, edukacyjno-szkoleniową, gospodarczą i techniczną. Na zagospodarowanie składają się: ciągi komunikacyjne, parkingi, pas zieleni akustycznej, plac wielofunkcyjny i przestrzeń rekreacyjna. Energooszczędność budynku poprawia: zwarta bryła; południowa ekspozycja okien i elewacji; osłony zacieniające; eliminacja mostków termicznych; szklenia U=0,8 W/m2*K; przegrody zewnętrzne szczelne, izolowane wełną mineralną o gr. 30 cm; masa termiczna konstrukcji poprawiająca mikroklimat pomieszczeń; wentylacja mechaniczna, z odzyskiem ciepła; kolektory słoneczne; energooszczędny system ogrzewania wspomagany kotłem olejowym; gruntowy wymiennik ciepła; automatyka i energooszczędne oświetlenie oraz sprzęt; optymalizacja oświetlenia powiązana z użytkowaniem. Trzecia nagroda w konkursie architektonicznym.