CENTRUM KULTURY

Koncepcja centrum kultury dla wzorcowego osiedla mieszkaniowego WUWA2 w Nowych Żernikach. Projekt obejmuje adaptacje zabytkowego schronu oraz budowę nowej kubatury. W otoczeniu centrum zaplanowano plac-forum oraz zielone tereny rekreacyjne i retencyjny zbiornik wodny. W budynku mieści się wielofunkcyjna sala widowiskowa, sale zajęć, pracownie tematyczne, pomieszczenie klubowe, kawiarnia, kuchnia i hol z przestrzenią ekspozycyjną. W projekcie przewidziano szereg rozwiązań proekologicznych. Zwarta bryła. Wysokie parametry termiczne przegród. Ogrzewanie i chłodzenie oparte na pompie ciepła z wykorzystującej jako dolne źródło energii wody gruntowe a jako miejsce zrzutu wody powierzchniowe. Retencja i wykorzystanie wód opadowych. Obudowa zabytkowego schronu nowymi, termicznymi przegrodami oraz wykorzystanie jego pojemności cieplnej do kumulacyjny energii.