CENTRUM KOMUNIKACJI MEDIALNEJ I NAUKOWEJ

Obiekt dydaktyczny stanowiący kontynuację urbanistyczną budynku Centrum Języków Obcych w ramach terenu „B” Campusu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego jaka Kochanowskiego w Kielcach. Projekt obejmuje zagospodarowanie wraz z przyległym placem uniwersyteckim, powiązaniem kompozycyjnym i komunikacyjnym z terenem „A” Campusu i wizją przyszłej rozbudowy uczelni.