CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH UJK

Budynek Centrum Języków Obcych (CJO) zrealizowany został przez naszą pracownie przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach w ramach zwycięskiej koncepcji Campusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. CJO stanowi część kwartału zabudowy, którego uzupełnieniem będzie Centrum Komunikacji Medialnej i Naukowej. Obiekt mieści międzywydziałowe Studium Języków Obcych, w skład którego wchodzą instytuty różnych języków, sale wykładowe, sale ćwiczeń, laboratoria językowe oraz biblioteka studium. Zagospodarowanie terenu obejmuje nową drogę dojazdową do CJO i Biblioteki, część placu – agory uczelnianej, dojścia, dojazdy i parkingi oraz „ogród wzroku” na dziedzińcu. Pow. zabudowy – 1691,51 m2. Pow. netto – 4 736,99 m2. Pow. użytkowa – 3 242,12 m2. Kubatura – 23 350,80 m3. Nagroda Srebrny Żuraw 2013 Województwa Świętokrzyskiego.