PROMENADA I CENTRUM ADMINISTRACYJNE

Projekt dotyczy przebudowy przestrzeni publicznej w rejonie Domu Kultury. Obejmuje stworzenie promenady, placu miejskiego, budowę siedziby Urzędu Miasta i Rady Gminy Stalowa Wola oraz zespołu konferencyjno-hotelowego. Opracowanie zakłada stworzenie w istniejącej tkance urbanistycznej nowej, wielofunkcyjnej przestrzeni o charakterze ogólnomiejskim.

CAMPUS UJK

Projekt Campusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego przewiduje rozbudowę trzech wydziałów kieleckiej uczelni oraz budowę biblioteki głównej i zespołu obiektów sportowych. Projekt zdobył pierwszą nagrodę w konkursie architektonicznym.

CENTRUM ADMINISTRACYJNE GMINY

Rozwiązania architektoniczno-przestrzenne odwołują się więc do tradycyjnych typów i układów zabudowy gminy Wielka Wieś, przy zastosowaniu współczesnych środków wyrazu. Zespół w Szycach tworzą dwa budynki połączone przewiązką. Pierwszy to obiekt o funkcji czysto administracyjnej związanej z funkcjonowaniem gminy wraz z funkcją uzupełniającą typu: biblioteka gminna i straż gminna. Drugi jest komercyjnym budynkiem biurowym pod wynajem.

CENTRUM ADMINISTRACJI

Siedziba władz samorządowych Tarnowa i jednostek organizacyjnych urzędu. Układ zabudowy kwartału miejskiego wpisany w istniejącą tkankę. Projekt otaczających placów, ulic i parkingów. Trzecia nagroda w konkursie.

BIBLIOTEKA

Budynek Międzyuczelnianej Biblioteki w Stalowej Woli swoja neutralną formą idealnie komponuje się z zaistniałym kontekstem architektonicznym. Rozwiązania funkcjonalne pozwalają na dużą mobilność budynku. Pojemność biblioteki to około 920.000,0 woluminów. Projekt konkursowy.

RYNEK

Kompleks zabudowy o centrotwórczym charakterze, obejmujący obiekty handlu, administracji, gastronomii oraz innych usług. Kompleks spełnia rolę głównego placu miejskiego. Projekt zdobył drugą nagrodę w konkursie architektonicznym.