TECHNIKUM

Projekt budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych o profilu kształcenia zawodowego. Budynek technikum obejmuje zespół sal lekcyjnych, pracowni i laboratoriów dydaktycznych, salę multimedialną, stołówkę oraz pomieszczenia kadry i pracowników szkoły. Obiekt wpisuje się w układ przestrzenny istniejących zabudowań oświatowych, hali sportowej oraz terenów sportowych. Inwestycja podzielona na dwa etapy.