BUDYNEK CENTRUM SENIORLANEGO +50 W POŁAŃCU

Dwa warianty budynku Centrum Senioralnego +50 w Połańcu uwzględniające różne schematy funkcjonalne.