ECO-COMPLEX

Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku w Lublinie w ramach projektu “ECO-COMPLEX – Człowiek, Środowisko, Produkcja” – projekt konkursowy. Międzyuczelniany, interdyscyplinarny zespół naukowo-badawczy nowych technologii z częścią edukacyjną.