CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESU

Budynek Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu (CPiB) to drugi z kolei po Centrum Języków Obcych, budynek realizowany przez nasze biuro w oparciu o autorską wizję rozbudowy Campusu przy ul. Świętokrzyskiej. Obiekt jest pierwszym etapem przebudowy Wydziału Administracji i Zarządzania. Jego kontynuacją będzie przebudowa budynku Instytutu Nauk Politycznych i połączenie go z holem wejściowym CPiB oraz z głównym budynkiem wydziału. CPiB obejmuje 5 multimedialnych sal wykładowych dla łącznie 720 osób, sale komputerowe, pomieszczenia zakładów, inkubator przedsiębiorczości oraz akademickie biuro karier. Zagospodarowanie obejmuje dojścia, drogi i parkingi wokół całego kwartału oraz „ogród zapachów” w dziedzińcu. Pow. zabudowy – 1 132,35 m2. Pow. netto – 3 180,84 m2. Pow. użytkowa – 1 937,41 m2. Kubatura – 16 521,10 m3. Nagroda Złoty Żuraw 2013 Województwa Świętokrzyskiego.