CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH

Budynek Centrum Języków Obcych w ramach budowy Campusu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt obejmuje budynek oraz zagospodarowanie terenu wraz z przebudową infrastruktury technicznej Campusu.